شرایط و ضوابط

1- ارسال کننده موظف به رعايت ضوابط، استانداردها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي از سوي شركت ارتباطات سيار مي‌باشد.

2- شما موظف به رعايت قوانين دولت الكترونيك از قبيل قوانين امنيتي اينترنت، قوانين امنيتي سيستم‌هاي اطلاعاتي كامپيوتر PRC و قوانين محرمانگي اينترنت مي‌باشيد.

3- نبايد نسبت به ارسال پيام‌هاي تجاري ناخواسته بدون رضايت قبلي كاربران انتهايي اقدام كند، و مسئوليت ارسال هرگونه پيام تجاري براي كاربران بدون رضايت قبلي آنها به عهده صاحب خط مي‌باشد.

4- در ارسال پيام‌هاي تجاري نبايد از Header هاي فريبنده جهت مخفي نمودن هويت فرستنده استفاده نمائيد و همچنين نبايد از عناوين موضوعي اشتباه يا گمراه‌كننده استفاده شود.

5- چنانچه قانون براي فرستندگان پيام‌هاي ناخواسته در صورت عدم رضايت گيرندگان جريمه‌هاي پيش‌بيني نمايد، صاحب خط متعهد به پرداخت جريمه‌ها در صورت نقص قانون مي‌باشد.

6- شما متعهد مي‌باشيد كليه قوانين مصوبه كه ممكن است در آينده براي ارسال پيام‌هاي ناخواسته وضع گردد اجرا نمايد.

7- براي پيام‌هاي ناخواسته چنانچه كاربر دريافت‌كننده متحمل پرداخت شارژ (Receiving Party pays) شود، شما متعهد به جبران آن مي‌باشيد.

8- مسؤليت آثار سوء ناشي از ارسال پيام‌هاي خريدار براي مشتريان و جبران خسارت در مقابل كليه دستگاه‌هاي بازرسي و نظارتي، به عهده صاحب خط مي‌باشد.

9- رد و بدل شدن VOIP براي كليه فراهم‌كنندگان سرويس ممنوع بوده و مسئوليتهاي قانوني بعهده صاحب خط مي‌باشد.

10- ما وظیفه ارسال درخواست به مخابرات را به عهده داریم و برای اطلاع از این مورد برای هر پیام ارسالی کد رهگیری خاص که از طرف مخابرات ارسال می شود را به پیام شما اختصاص می دهد. لذا مسئولیت ارسال شدن پیام بعد از رسیدن به مخابرات و دریافت کدرهگیری، از عهده این مرکز خارج و در اختیار مخابرات می باشد.

11- ما حق داریم در صورت لزوم و يا بنا به درخواست مراجع قانوني و بازرسي مطابق ضوابط آشكار نمودن پيام‌ها و مسدود نمودن آنها قبل از ارسال به كاربران اقدام نمايد.

12- در صورت تغيير در قیمت تعرفه‌ها از طرف اپراتور سوم مخابرات این تغییرات برای صاحب خط اعمال می گردد.

13- محتواي پيام ارسالي مي‌بايست با هر يك از اصول پنج‌گانه زير مطابقت داشته باشد.

14-سامانه ارسال پیامک میتواند از شماره و نام شما جهت ارسال پیامکهای مربوط به مجموعه استفاده نماید. ولی هیچ پیامی بجز پیامکهای سامانه و اطلاع رسانی از خدمات مجموعه به کاربران گرامی ارسال نخواهد شد.

الف. با اصول و مباني دين اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته و در تضاد نباشد.

ب. باعث تشويش اذهان عمومي نگردد.

پ. مخل نظم و آرامش حاكم بر جامعه نباشد.

ت. به اخلاق حسنه حاكم بر جامعه آسيب نرساند.

ث. با سياستهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور مغايرت نداشته باشد.